A projekt

Beszéljünk nyíltan a fogyatékosságról! – értékformálás segítőkutyák bevonásával

Norvég_plakát_v2

A projekt keretében hallás-, látás- és mozgássérült tagjaink segítőkutyáik bevonásával mutatják be a sérüléssel élők mindennapjait ép gyermekeknek és felnőtteknek. A kutyák jelenléte nyitottabb légkört biztosít a fogyatékosságról szóló, tabuk nélküli párbeszédhez. A speciális segítőkutyák képzésén túl célunk a fogyatékosok integrációjának elősegítése. Az alábbi egymásra épülő szolgáltatáselemeket kívánjuk megvalósítani: 1. segítőkutyák képzése sérült gazdák számára, 2. ismeretterjesztő és szemléletformáló programok tartása segítőkutyák bevonásával (segítőkutya/parasport-bemutató, óvodai, iskolai és
munkahelyi érzékenyítő tréningek), 3. fogyatékosok mindennapjait bemutató, segítőkutyákat népszerűsítő kisfilm készítése. A komplex programunk elsődleges célcsoportja a vidéken élő óvodáskorú, általános iskolás és középiskolás ép gyermekek, illetve a különböző munkahelyeken dolgozó személyek. A projekt közvetett célcsoportja – pl. a médián és a kisfilmünk elterjesztésén keresztül – a fogyatékossággal élő (pl. hallás-, látás-, mozgássérült, értelmileg akadályozott) személyek társadalma, segítőkutyát alkalmazók világa, a sérültekkel foglalkozó szakemberek (pl. gyógypedagógus, pszichológus, konduktor) és az érdekvédelmi szervezetek. A társadalom tagjait megérintve próbáljuk elősegíteni a sérültek könnyebb beilleszkedését, esélyegyenlőségét. A projektben résztvevő együttműködő partnerek: többségi óvodák, iskolák, munkahelyek, rendezvényszervező helyszínek.

Miért szükséges a projekt (Mi a probléma, amit meg akar oldani)?   A sérülteknek olyan világban kell a mindennapjaikat élniük, amely elsődlegesen a fogyatékosság nélkül élők szükségleteit helyezi előtérbe. Ezen szükséges változtatni.
Mi a projekt hosszú távú célja?   Kapcsolat és együttműködés erősítése, fejlesztése, így a sérült emberekkel szembeni félelmek, gátak feloldása.
Mi a projekt rövid távú célja?   Segítőkutyák bevonásával a sérültek mindennapjainak bemutatása, az ép gyerekek és felnőttek szemléletformálása, szociális készségének fejlesztése, fogyatékosok integrációjának elősegítése.
Hogyan éri el a projekt ezeket a célokat? (eredmények, tevékenységek)   Óvodai-, iskolai-, munkahelyi-, tudatformáló tevékenység; Segítőkutya / kutyás parasport bemutató tevékenység; Video-program kisfilm elkészítése; Média-megjelenések
Kik a közvetlen célcsoportok (kik fognak a programból profitálni)?   Fogyatékossággal élők (hallássérültek, mozgássérültek, látássérültek), segítőkutyát alkalmazók;Óvodai, iskolai érzékenyítő tréningeinken résztvevők;A projektben résztvevő munkahelyek dolgozóiTöbbségi társadalom (médián keresztül, fotók megosztása közösségi oldalakon, a projekt bemutatása publikációkban)

A projektünkről szóló részletesebb tájékoztató itt tölthető le.

Kiadvány